Saznajte prvi

Bled - Prvi maj

    • Prolećna putovanja - Čarolija Pariza - Hoteli
    • Turistička agencija Holiday
    • Čarolija Pariza

      Termin polaska: 25. april | 9 dana

      Promo ponuda - Čarolija Pariza. Autobuski prevoz, 1 noćenje u Strazburu i 5 noćenja sa doručkom (4 noćenja u Parizu i 1 noćenje u Kranjskoj Gori) u hotelima sa 3* za 380 € (po osobi).

    • Promo ponuda
      • Autobuski prevoz
        Autobus
      • Hotel
        Hotel
      • Noćenje sa doručkom
        Noćenje
        sa doručkom
      • Noćenje
        Noćenje
    • Nova cena: 380 €
Vikend putovanja - Zlatibor - Srbija